×

هشدار

Key folder in safepath unaccessible

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: حلقه بینهایت شناسایی شد

طرح سحر

31100000,00 ﷼

Availability: out of stock

SKU:

فرش ماشینی طرح سحر

1200 شانه

تراکم 3600

100%اکرلیک

الیاف ترک هیت ست

فرش ماشینی طرح سحر

1200 شانه

تراکم 3600

100%اکرلیک

الیاف ترک هیت ست

 

  • 12 متری 3110000 تومان
  • 9 متری 2390000 تومان
  • 6 متری 1550000 تومان
  • 4 متری 870000 تومان