×

هشدار

Key folder in safepath unaccessible

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: حلقه بینهایت شناسایی شد

طرح مانا

25100000,00 ﷼

Availability: out of stock

SKU:

فرش ماشینی طرح مانا 700 شانه

10 رنگ تراکم 2700

نخ 100 %اکرلیک هیت ست12 متری 2510000 تومان
9 متری 1920000 تومان
️6 متری 1260000 تومان

فرش ماشینی طرح مانا 700 شانه

10 رنگ تراکم 2700

نخ 100 %اکرلیک هیت ست

 

  • 12 متری 2510000 تومان
  • 9 متری 1920000 تومان
  • ️6 متری 1260000 تومان