×

هشدار

Key folder in safepath unaccessible

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: حلقه بینهایت شناسایی شد

جدید

طرح مشفق

31100000,00 ﷼

Availability: out of stock

SKU:

فرش ماشینی مشفق

1200 شانه

10 رنگ تراکم 360012 متری 3110000 تومان
9 متری 2390000 تومان
6 متری 1520000 تومان

فرش ماشینی مشفق

1200 شانه

10 رنگ تراکم 3600

 

  • 12 متری 3110000 تومان
  • 9 متری  2390000 تومان
  • 6 متری  1520000 تومان