×

هشدار

Key folder in safepath unaccessible

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: حلقه بینهایت شناسایی شد

فرش ماشینی طرح ناردون

فرش ماشینی ناردون

Availability: out of stock

SKU:

فرش ماشيني طرح ناردون
700 شانه
2550تراکم
10 رنگ
12 متري
دردورنگ (فیلی,سرمه ای)