×

هشدار

Key folder in safepath unaccessible

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: حلقه بینهایت شناسایی شد

فرش ماشینی طرح اعجازترمه ای

فرش ماشینی طرح اعجاز

Availability: out of stock

SKU:

فرش ماشینی طرح اعجاز ترمه ای
12 متری
1000 شانه
3600 تراکم
14 رنگنخ 100درصد اکرليک

ضمانت نامه 10 ساله

ابعاد مختلف گرد

سايزهاي موجود

12 متري

9 متري

6 متري

قاليچه