×

هشدار

Key folder in safepath unaccessible

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: حلقه بینهایت شناسایی شد

فرش ماشینی طرح دلبر

فرش ماشینی طرح دلبر

Availability: out of stock

SKU:

فرش ماشيني طرح دلبر
1000 شانه
3600 تراکم
14 رنگ
12 متری
در سه رنگ (کرم، سرمه ای، ترمه ای)