×

هشدار

Key folder in safepath unaccessible

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: حلقه بینهایت شناسایی شد

فرش ماشینی طرح گلفام

فرش ماشینی طرح گلفام

Availability: out of stock

SKU:

فرش ماشيني طرح گلفام
1200 شانه هایبالک
3600 تراکم
12 متري
در دو رنگ (کرم,نقره ای)